Home

Website van Leo H.L. Hornix, de Beukenhagen

rustend dierenarts

 9de generatie van de Zuid Nederlandse fam. Hornix.

info@hornix.nl

06-22901755

Deze pagina’s bevatten informatie over de Beukenhagen, onze Dressuurpaarden en Welsh Pony’s en de Hornix Genealogie.

De Beukenhagen” ligt op de zuidelijke de rand van de Langenberg, een oeverwal van de oude Dommel, grenzend aan de Vennekes . De Vennekes is laaggelegen landbouwgrond waar een landweg met dezelfde naam doorheen loopt. Het geheel maakt deel uit van  landschapspark “Het Groene Woud”. In dit buitengebied van Boxtel liggen veel landwegen en paden, waardoor hier een knooppunt van wandel-, fiets- en ruiterpaden is.
De beukenhaag is een belangrijk deel van de erfafscheiding. Deze haag kan, mits vele decennia lang gekoesterd, monumentale vormen aannemen.

Het huis met opstallen is omringd door weilanden die begraasd worden door Welsh Pony’s en Warmbloed paarden, die door de familie worden bereden.

Chirurgijn Heinrich Hornix geboren + 1690 is de oudste mij bekende stamvader van de Nederlandse en Belgische families. Zijn vader is waarschijnlijk Anton Hornick, jachtmeester van  Graf von Arco uit Beieren. De familienaam Hornix is oorspronkelijk Oostenrijks. De familie is gedurende elf generaties gevestigd in Limburg (eerst in Stramproy) en na 1900 ook in Brabant (de eerste in Breda) en elders. Na vier generaties chirurgijns (1694-1815) volgden vier generaties bouwkundigen (1815-1940).

Beukenhaag’s Welsh Ponies

Onze dressuurpaarden

Genealogie