Tander Genealogie

De Nederduits-gereformeerde Maria Kempe is in 1758 geboren aan de Oudestraat in Veere.
Het lijkt erop dat, de met haar ouders Karel Kempe en Maria v.d. Velden aan de Stadssingel wonende, Maria in de Zwitser Fred Tanner een welgestelde partner heeft gevonden. Fred is immers in staat op tweeëntwintig jarige leeftijd, aan de Kaai op het Zuiderhoofd een bakkerij en bij de Haven een woonhuis, te kopen. Fred is afkomstig uit Herisau, de hoofdstad van Appenzell Aussenroden.
Nadat zoon Jan in 1787 wordt geboren verhuizen Fred en Maria naar het Dijkje.
Minstens drie overige kinderen overlijden zeer jong.

Maria blijft als enige erfgenaam van haar familie over. Uiteindelijk komt het ouderlijk huis aan de Wagenaarstraat in haar bezit. Fred overlijdt waarschijnlijk na 1797, Maria in 1809 als Jan eenentwintig is.
Jan Tanner is dienstplichtige in het Nederlandse leger, dat vecht aan de zijde van het Franse.
In 1810 worden de Noordelijke Nederlanden geannexeerd door de Fransen. Of en hoelang de dan tweeëntwintigjarige Jan nog onder Napoleon dienstplichtig blijft is niet duidelijk. In 1812 is hij bakkersknecht in Arnemuiden.

Op zevenentwintigjarige leeftijd trouwt Jan in 1815 te Middelburg met dienstbode Joanna, dochter van timmerman Adriaan van Wijk en Maatje Botting. De broodbakker gaat werken als dagloner.
Jan Tanner krijgt met Joanna drie kinderen waarvan de zoon Adriaan Tander wordt genoemd, hij wordt geboren aan de Nederstraat 14. Jan overlijdt kort na de geboorte van zijn jongste, dochter Maatje.
Oudste dochter Maria is eenentwintig en Adriaan vijftien jaar oud als moeder Joanna in 1837 sterft. Alleen Joanna’s enige broer, Cornelis van Wijk is dan nog in leven.
Zoon Adriaan treedt in dienst van het Nederlandse leger als de rust in de Lage Landen is teruggekeerd.

Adriaan Tander

Als Adriaan drieënveertig jaar is trouwt hij als Douaneambtenaar in Stevensweert met weduwe Maria Jongen, moeder van drie dochters. Maria is de dochter van wijlen belastingambtenaar Jan Jongen en Maria (Margaretha) Otto/Otten. Adriaan krijgt met Maria, na dochter Lisa, in 1869 de tweeling Leo en Gustaaf. Gustaaf overlijdt.
Adriaan is de derde Tander die zijn vrouw met jonge kinderen achterlaat. Hij wordt door een trein overreden.

Leo Tander, stationchef van een bloeiend Kruispunt Beugen.

Leo Tander

Leo gaat op zeventienjarige leeftijd als arbeider werken bij de S.S. (Staats Spoorwegen) met standplaats Venlo. Hij spreekt geen vreemde talen. Waarschijnlijk blijft Lisa dan bij hun moeder.

December 1900 wordt Leo halte chef te Kruispunt Beugen gemeente Oeffelt in Noord Brabant. Hij wordt ‘de lange van Tander’ genoemd.
De met zijn moeder en zus op Kruispunt 82 en 83 a wonende stationschef trouwt op zijn negenendertigste de vijf jaar jongere Nellie Kuijpers. Dit is in een periode dat halte Kruispunt Beugen haar bloei doormaakt.
Zijn de Tander ’s ambtenaren, al dan niet in militaire dienst, de familie Kuijpers-Wennekers, geslachten van oorspronkelijk smeden, lijkt welgesteld en ontwikkeld. Nellie heeft nog vijf zussen en twee broers . Vader Hendrik Kuijpers (64 jaar) is onlangs overleden.

Achtereenvolgend worden Ceciel, Wim, Hen en Huug geboren. Dochter Marietje is een baby van enkele maanden oud als Leo in 1919 vijftig jaar wordt.
De Eerste Wereldoorlog heeft ook voor de Staats Spoorwegen ingrijpende gevolgen. Na de sanering van de lijn Vlissingen-Gennep in 1920 verhuist het gezin via Grubbenvorst in 1926 naar Blerick.

Marietje laat zich graag door Huug en Hen op sleeptouw nemen naar hun activiteiten buiten huis, zoals zweefvliegen en de watersport. Zij doet de MULO-A.
Als Marietje achttien jaar oud is overlijden Leo en Nellie na elkaar in de beide daaropvolgende winters. Zij wordt in 1938 secretaresse van “meneer Piet” bij N.V. L. Van Der Grinten.