Tander Genealogie

Zeeuwse bakker Jan Tanner begint net als zijn zoon met een militaire carrière.

Frederik Tanner is afkomstig uit het reformatorische deel van het canton Appenzell (Appenzell Ausserrhoden) met  hoofdstad Herisau. Het lijkt erop dat de berooide Fred in Maria Kempe een welgestelde, vrijzinnige partner heeft gevonden. Maria is immers in staat, op haar eenentwintigste hun eerste woonhuis op het Dijkje in Veere te kopen. De Nederduits hervormde is er in 1758 geboren aan de Oudestraat, ouders Karel en Maria v.d. Velden, zussen Catharina en Hendrica.
Als zoon Jan in 1787 wordt geboren wonen Fred en Maria op het Dijkje en hebben een bakkerij aan het Zuiderhoofd. Minstens drie overige kinderen overlijden zeer jong.

Na de vroege dood van Fred raakt Maria zwanger van dochter Gerra. Het gezin verhuist in 1797 naar de Kerkstraat. Gerra is dan drie jaar oud.
Maria blijft als enige erfgenaam van haar familie over. Uiteindelijk komt het ouderlijk huis aan de Wagenaarstraat in haar bezit.
Maria overlijdt in 1809 als Jan eenentwintig en Gerra vijftien jaar is.
Jan Tanner is dienstplichtige in het Hollandse leger, dat vecht aan de zijde van het Franse. In 1810 worden de Noordelijke Nederlanden geannexeerd door de Fransen. Of en hoelang de dan tweeëntwintigjarige Jan nog onder Napoleon dienstplichtig blijft is niet duidelijk. Op zevenentwintigjarige leeftijd trouwt hij in 1815 te Middelburg met dienstbode Joanna, dochter van timmerman Adriaan van Wijk en Maatje Botting.
Broodbakker Jan krijgt met Joanna drie kinderen waarvan de zoon Adriaan Tander wordt genoemd (Nederstraat 14). Jan overlijdt, net als zijn vader, kort na de geboorte van zijn jongste, dochter Maatje.
Oudste dochter Maria is eenentwintig en Adriaan vijftien jaar oud als moeder Joanna in 1837 sterft. Alleen Joanna’s enige broer, Cornelis van Wijk is dan nog in leven.

Acht jaar later trouwt dochter Maria te Middelburg met de achttien jaar oudere weduwnaar Herman van Wijk, metselaar.
Zoon Adriaan treedt in dienst van het Nederlandse leger als de rust in de Lage Landen is teruggekeerd.
Als Adriaan drieënveertig jaar is trouwt hij als Douaneambtenaar in Stevensweert met weduwe Maria Jongen, moeder van dochters Martha, Anna en Maria jr. Maria is de dochter van wijlen belastingambtenaar Jan Jongen en Maria (Margaretha) Otto/Otten.

Adriaan krijgt met Maria, na dochter Lisa, in 1869 de tweeling Leo en Gustaaf. Gustaaf overlijdt.
Adriaan is de derde Tander die zijn vrouw met jonge kinderen achterlaat. Hij wordt door een trein overreden.

Leo Tander, stationchef van een bloeiend Kruispunt Beugen.

Vijftien jaar later richten Leo en zijn halfzus Anna zich op de stad Venlo, terwijl de twee andere halfzussen in het buitenland trouwen. Leo gaat op zeventienjarige leeftijd als arbeider werken bij de S.S. (Staats Spoorwegen) met standplaats Venlo. Hij spreekt geen vreemde talen. Waarschijnlijk blijft Lisa dan bij hun moeder.

December 1900 wordt Leo haltechef te Kruispunt Beugen gemeente Oeffelt in Noord Brabant.De met zijn moeder en zus in Oeffelt, Kruispunt 82 en 83 a wonende stationschef Leo “de lange” Tander trouwt op zijn negenendertigste de vijf jaar jongere Nellie Kuijpers. Dit is in een periode dat halte Kruispunt Beugen haar bloei doormaakt. Zus Lisa is er met Henk Zuidema getrouwd. Zijn de Tander ’s ambtenaren, al dan niet in militaire dienst, de familie Kuijpers-Wennekers, geslachten van oorspronkelijk smeden, lijkt welgesteld en ontwikkeld. Nellie heeft nog vijf zussen en broers Richard en Hugo. Vader Hendrik Kuijpers (64 jaar) is onlangs overleden. Van zijn broer Johan wonen drie zoons in Venlo waaronder neef Baer.

Achtereenvolgend worden Ceciel, Wim, Hen en Huug geboren.
Maria Jongen overlijdt in 1912 (82 jaar), Wilhelmina Wennekers in 1918 (65 jaar oud).
Dochter Marietje is een baby van enkele maanden oud als Leo in 1919 vijftig jaar wordt.
De Eerste Wereldoorlog heeft ook voor de Staats Spoorwegen ingrijpende gevolgen. Na de sanering van de lijn Vlissingen-Gennep 1920 verhuist het gezin via Grubbenvorst in 1926 naar Blerick.

Marietje laat zich graag door Huug en Hen op sleeptouw nemen naar hun activiteiten buiten huis, zoals zweefvliegen en de watersport. Zij doet de A.MULO.
Als Marietje achttien jaar oud is overlijden Leo en Nellie na elkaar in de beide daaropvolgende winters. Zij wordt in 1938 secretaresse van “meneer Piet” bij N.V. L. Van Der Grinten.